Karina Montes.JPG

My name Monique Brown and I'm here to assist you with preschool registration. To learn more information about our free or reduced fee, part-day preschool, please download a copy of the Registration Guidebook. For your convenience, our registration forms are also available for download at the bottom of this page..

If you have any questions, or would like to make a registration appointment, please call me at (714) 898-8389. If you're interested in our full-day programs, please contact me at the same number. Thank you for your interest in our programs, we're looking forward to serving you!

Claire profile photo.jpg

Mi nombre es Karina Montes y estoy aquí para ayudarle con las inscripciones preescolares. Para obtener más información sobre nuestro programa preescolar de medio tiempo gratuito ó a costo reducido, por favor vea nuestro video sobre elegibilidad é inscripciones y baje una copia de la Guía de Inscripciones. Para su conveniencia, nuestros formularios de inscripciones también están disponibles para ser bajados.

Si tiene alguna pregunta, o desea hacer una cita para inscribirse, favor de llamarme al (714) 898-8389. También puede enviarme un correo electrónico con solo hacer clic en mi foto.  ¡Gracias por su interés en nuestros programas, será un placer servirle!!

Monique Brown.JPG

Tôi tên Claire Tran và tôi xin hướng dẫn quý vị về việc ghi danh vườn trẻ. Để tìm hiểu về chương trình vườn trẻ bán thời gian miễn phí hoặc giảm giá, xin vui lòng xem video để biết cần những gì để ghi danh và in một Tập Sách Hướng Dẫn Thủ Tục ghi danh. Để tiện cho quý vị những đơn ghi danh cũng có sẵn trên mạng để quý vị tải xuống.

Nếu quý vị có thắc mắc, hoặc muốn làm hẹn ghi danh, xin liên lạc với tôi ở số (714) 898-8389. Quý vị cũng có thể email cho tôi bằng cách nhấn vào hình của tôi. Cám ơn sự quan tâm của quý vị và chúng tôi rất mong được phục vụ quý vị.

Contact Us! 

IMG_7059.jpg